1990
Rumslig Installation

Porträttfoto: Hanna Källebo Neikter
Milöfoto: Anna Lamberg
Modeller: Fabio Amaral, Johanna Palmborg, Oscar Andersson Jonathan Björk, Julia Kylén Collins
Hår : Fabio Amaral

1990 Visades på Myrorna Järntorget juni-november 2014