Prospekt, Regi: Geraldine Juerez, Botaniska Trädgården, Göteborg, 2018

 Kamratföreningen Leviathan, Poste Restante, Skogen, göteborg / Inkonst Malmö / MDT Stockholm. 2016-2018 foto:Patriez va der Wenz