CHARTER
Deltagarbaserat performance (2014)

Semester är det märkliga tillstånd när din rätt att finnas till går från ett göra-baserat till ett vara- baserat tillstånd. Till skillnad från årets övriga 48 veckor när produktivitet, stamina och effektivitet är våra högsta eftersträvade egenskaper ska du i semester tillståndet bara vara.

Charter är ett deltagarbaserat performance i formen av en resebyrå där aktörerna antar funktionerna av reseledare och besökarna rollerna som resenärer. Verket hantera tankar och eventuella rädslor kring fenomenet semester som kan uppstå i produktionsinriktade individer. Genom olika uppgifter får deltagarna lära sig hantera olika psykologiska tillstånd som semester innehåller. Genom en auditiv guidning får besökaren syn på sina förväntningar. Genom en fika med främlingar där ingen får berätta vad en jobbar med får besökaren möjlighet att hantera en eventuell känsla av förlust av identitet. Genom en resa med förbundna ögon får besökaren handskas med sitt eventuella behov av kontroll.

Aktörer: Malou Zilliacus, Fredrik Lusth, Emelie Stömberg, Josefina Björk, Foto: Anna Lmaberg, Hanna Källebo-Neikter.


Charter producerades och visades på konstfestivalen Hope Tourist Center, Ställbergs gruva, 2014