CHARTER
Deltagarbaserat performance (2014)

Semester är det märkliga tillstånd när din rätt att finnas till går från ett göra-baserat till ett vara- baserat tillstånd. Till skillnad från årets övriga 48 veckor när produktivitet, stamina och effektivitet är våra högsta eftersträvade egenskaper ska du i semester tillståndet bara vara.

Charter är ett deltagarbaserat performance för 6 personer åt gången där reformerna antar funktionerna som reseledare och besökarna rollerna som resenärer. Verket ger besökaren utrymme att hantera sina tankar och eventuella rädslor kring fenomenet semester och genom olika uppgifter lära sig hantera alla de olika psykologiska tillstånd som semester innehåller: till exempel att hantera sitt kontrollbehov, höga förväntningar och förlust av identitet som kan förekomma.

Performancet kommer i form av en resebyrå som inte bara erbjuder själva semesterresan utan jobbar med hela det alternerade semestertillståndets skeende och hjälper besökaren att förbereda dig inför det, hantera olika överraskningsmoment under det och komma ner till vardagen efteråt. Verket är indelat olika faser som relaterar till denna kurva med tillhörande moment som gruppen gör gemensamt. De olika faserna är:

Att förbereda sig för intryck
.
Att släppa taget om vardagen

Att färdas utan att veta var

Att återinträda i vardagen


Charter producerades och visades på konstfestivalen Hope Tourist Center, Ställbergs gruva, 2014