DESPERADO
Deltagarbaserat performance (2017)

Vad är det som gör att en person väljer att gå över gränsen? När känns det rimligt (eller nödvändigt) att bryta mot lagen? Är det när vi upplever att vi blivit lovade något, och sedan svikna? Är det när vi förlorar förtroendet för polisen? Är det när vi börjar misstänkliggöra de folkvaldas motiv? Genom att applicera psykoanalytiska modeller för medberoende på relationen mellan medborgare och samhälle vill POSTE RESTANTE bättre förstå våra politiska känslor.

DESPERADO är ett allomslutande performanceverk om övertygelse, oro och sårade känslor. Om ändamålet som helgar medlen och gränser som sakta förflyttas. Föreställningen tar formen av ett skyddsprogram, en skygg kurir som verkar för att tala till vår potentiella politiska motståndskraft och samtidigt mana till tvivel. Under säkra förhållanden har du utrymme att titta närmare på din och samhällets relation och därefter formulera din radikala potential.

”Att själva formen för Poste Restantes föreställningar fungerar så väl beror på en avgörande respekt för
publiken. För individen. Inga obehagliga överraskningar, inga neddragna byxor, alltid en lika vänlig
uppriktighet från verkens många performers. Och det är en förutsättning för att förmedla budskapet, det vill
säga, utmana publiken att reflektera över grundläggande moraliska dilemman. Mer exakt, att utöva praktisk
filosofi – i praktiken."

-Örjan Abrahamsson, Dagens Nyheter, 2017-11-13

_____________________________________________

Desperado visades i Stockholm, den 10 nov - 10 dec 2017.
Koncept och regi: POSTE RESTANTE (Linn Hilda Lamberg) med Eric Sjögren och Josefina Björk.
Medverkande: Veine Bartos, Josefina Björk, Jonas Dillner , Majula Drammeh, Jenni Godoy, Angelina Hammarlund,
Linn Hilda Lamberg, Erika Lindahl , Emil Mattson, Ida Mirow, Alvaro Ovalle, Eric Sjögren, Karl Sjölund
Produktion/ POSTE RESTANTE: Erika Lindahl
Teknik/ POSTE RESTANTE: Eric Sjögren
Teknisk chef/TURTEATERN: Jenni Godoy
Tekniker/TURTEATERN: Jonas Dillner
Marknadsföring/TURTEATERN: Therese Jonasson
Ledning/TURTEATERN: Maya Berggren, Nils Poletti
Foto: Patriez van der Wens

DESPERADO producerades av POSTE RESTANTE och Turteatern i samarbete med MDT.

Tack till Citycon.
Med stöd av Stockholm stads kulturförvaltning, Konstnärsnämnden och Stockholms läns landsting.

POSTE RESTANTEs arbete stöds av Kulturrådet.

Recension: Desperado, DN, Örjan Abrahamsson 2017-11-13

Dokumentation av scener och scenografi i form av verkets “store-front” i Fruängen Nov 2017. foto:Patriez van der Wenz