H E X - (WORK IN PROGRESS) (2019)
Deltagarbaserat performance

H E X är ett deltagarbaserat performance där publiken bjuds in till ett fiktivt häxsällskap för att bearbeta de spirituella och politiska hämningarna det innebär att vara samtidsmänniska och i verket påbörja sin utbildning till häxor. Genom en läroplan bestående av ritualer, performaceföreläsningar och anpassade övningar tillåts besökaren undersöka sina personliga strukturer gällande politik och andlighet i relation till samhällskontroll.

Utgångspunkten för H E X är att samtiden blivit för fokuserad på ekonomisk logik, naturvetenskap, och kontroll. Ett fokus som hämmar de intuitiva intelligensen som människan besitter och krymper utrymmet för det subjektiva, känslomässiga och sensibla. Verket föreslår att bristen på denna intuitiva intelligens gör oss till trubbiga politiska och andliga subjekt.

I verket ställs häxans traditionellt tillskrivna egenskaper: för autonom, för sexuell, för spirituell, för intuitiv, för okontrollerbar, för naturnära och för otämjbar i kontrast till ett: lutherskt, målstyrt, vackert, tillrättalagt, perfekt, rationellt, optimerat och kontrollerat samtida ideal. Utifrån de fyra mest tongivande egenskaper som skiljer häxan från samhällsidealet får varje deltagare se vilka delar av sin häxighet den behöver arbeta vidare med. En häxa specialiserad på kontrollbehov tar hand om de deltagare som behöver mest hjälp med sitt behov av kontroll osv. I en läroplan bestående av anpassade övningar, performanceföreläsningar och en examinerande ritual får deltagarna titta sina hämningar. De får av häxorna lära sig kanalisera hämningen till subversiva handlingar och i den avslutande ritualen möjligheten att träda in i en ny potentiell cirkel.

H E X samproduceras med Ställbergs gruva och Skogen och har sin premiär i Göteborg november 2019. Med planerad turné till Stockholm, Malmö och Helsinki våren 2020.

Foto: Veronika av Nerissa Björk

veronika2.jpg