Nothing here to see (2016) konstruerad situation

Dokumentation från vernissaget på Galleri Rotor maj 2016

Nothing here to see är en konstruerad situation i spänningsfältet mellan intim och pinsam stämning. Installationen är till för den vita kuben och likt molykulär partiklar i kvantmekaniska experiment ändrar den form när den iaktas.

Verket består av ett rum med ljud, ljus och två personers intima relation. När besökaren kommer in i rummet bryts ljuset, musiken och stämningen och blicken vänds mot besökaren. Verket omöjliggör besökarens upplevelse av situationen och leker å ena sidan med skammen av att avbryta en intim situation och spänningen i besökarens och performernas förhandling om vem som är subjektet respektive objektet.

Performers: Mika Gustafson, Isabela Duarte Nilsson och Alexander Öhrstrand.
Nothing here to see visades på Vårutställningen på Galleri Rotor, Akademin Valand