PERFORMANCE WORK


PROSPEKT
VR-essä / performance (2018)
Regi: Geraldine Juerez, Botaniska Trädgården, Göteborg
foto: Katerina Lukoshkova

Prospekt är en performativ VR-essä, där en blick guidar publiken genom en i imaginär historisk utställning om natur, kultur och data som sammanlänkar kolonial kunskapsproduktion och praxis för bioprospekteringens till den samtida dataprospekterings formning av dagens "digitala ekonomi”. PROSPEKT undersöker framtidsorienterad systematisk efterforskning för ekonomiskt värdefulla tillgångar. Där Plattformar, enheter, arkitekturer och tekniker av utställningsformat för avlägsna objekt, artefakter och dokument i närmare. De används för att kartlägga, organisera och hantera samhällets information. Vilket styrker Michel De Certeaus kungörelse: “I historien börjar allt med en akt av åtskillnad och insamling genom att vinkla vissa objekt som annars bara skulle förbli "dokument”. Existensen verifieras genom evigt tillfångatagande: Natur blir till kultur blir till data. Allt i en oändligt-digital-utställning. Organiseringen av information kan aldrig vara oskyldigt.


Skriven och regisserad av Geraldine Juárez
blick av Josefina Björk
Curerad av Bhavisha Panchia
3D och VR av Geraldine Juárez
3D flora av Eva Papamargariti
Med stöd av Göteborg Stad

Recension Prospekt, GP, Sara Arvidsson, 15 september 2018


KAMRATFÖRENINGEN LEVIATHAN
Deltagarbaserat performance (2016-2018)
Poste Restante
MDT Stockholm / Inkonst Malmö / Skogen, göteborg
foto:Patriez Van der Wenz


Kamratföreningen Leviathan är ett allomslutande performanceverk om längtan efter gemenskap och de påföljande svårigheterna. Det tar formen av ett hemligt sällskap som anser sig ha axlat ansvaret för att lägga grunden till en ny, jämlik ordning som alternativ till vår samtida civilisation. Genom att dekonstruera civilisationen som vi känner den och driva ut dess kvardröjande perversioner vill föreningen erbjuda något annat än det rådande.

Publiken bjuds in som adepter för att lära sig föreningens regler och principer, samt delta i egalitetsträning. De besökare som vill ha en fördjupad - och mer utmanande - upplevelse får möjlighet att ansöka om fullvärdigt medlemskap och då ta del av aktiviteter som "Utlevnad", "Föreningsstämma" och "Exorcism".

Kamratföreningen Leviathan är en fristående del i Poste Restantes diptyk som utgår från Freuds essä Vi vantrivs i kulturen. Det är ett verk som kombinerar Freud med arbetarrörelsen, queer-teori och klubbkultur, där besökaren ges ansvar att granska sin egen relation till maktens och begärets konventioner.

Samproducerat av MDT.

”Den stora behållningen är ändå att våra förutfattade meningar om oss själva kommer till ytan under en kväll där det är lätt att känna sig både omhändertagen och utlämnad. Ungefär som det säkert upplevs att tillhöra en sekt. Så kan performance också bli verklighet.”
-Ylva Lagercrantz Spindler, Svenska Dagbladet, 2015-10-03

"Återigen lyckas Poste Restante – scenografen Linn Hilda Lamberg, dramaturgen Stefan Åkesson och curatorn Erik Berg – skickligt gestalta och kongenialt iscensätta fundamentala etiska och filosofiska dilemman, och den evigt olösliga konflikten mellan individ och samhälle, på ett sätt som tvingar varje deltagare att själv ta ställning. Vem är jag? Vad är jag? Var är jag? 'Kamratföreningen Leviathan' är en tankeväckande föreställning, som effektivt påvisar hur den mest kamratliga av människor, om så icke-medvetet, tycks behöva och skapar maktstrukturer."
-Örjan Abrahamsson, Dagens Nyheter, 2015-10-05

"Under andra immersiva scenkonstbesök har jag ofta blivit frånstött verket genom ängsligt berättande, eller alltför stor klyfta mellan verkets ton och publikens verklighet. Kamratföreningen Leviathan lider av ingetdera utan står stadigt på en grund av lätthet och tillgänglighet, där jag som besökare kastas mellan att vara lojt negligerad, entusiastiskt inkluderad, fasansfullt avspänd och bekvämt vettskrämd men aldrig bortglömd. Jag upplever att jag har frihet att göra vad jag vill men ändå ger jag upp den här friheten för att passa in och vara duktig. Kamratföreningen väcker en sällsynt upptäckarglädje inom mig och transformerar en annars ganska cynisk besökare till en lättmanövrerad kamrat. Och jag älskar det! Inför verket gick jag in som ett så tomt blad jag kunde förmå, och jag skriver den här texten som en direkt reflektion över vad jag upplevde under de där fyra timmarna, jag fick göra saker, lämna över min mobil, fylla i formulär, få en örfil utav en främling och ge den tillbaka, äta linssoppa vid ett styrelsebord, svära en ed, gå med i en kult… ursäkta. Kamratförening. Ville jag göra allt detta? Jag vet inte. Men jag gjorde det. Var jag mig själv? Ja. Och jag älskade det. Var det på riktigt? Ja, jag tror det. Jag mår konstigt."
-Oscar Steen, Scenkonstguiden, 2016-09-09

"Den som har rört sig i vänsterkollektiv eller ockuperade hus kan med munterhet känna igen sig i scenkonstgruppen Poste Restantes performance Kamratföreningen Leviathan, ett verk som bygger på publikens deltagande. Men verket är angeläget för alla, åtminstone alla som är intresserade av att förändra traditionella normer för samvaro och alla som är nyfikna på de svårigheter och risker som det kan medföra. /.../ Även de som vanligtvis ryggar tillbaka av tanken på interaktiv performance rekommenderas att ge Kamratföreningen Leviathan en chans. Den ofta komiskt respektfulla och trygga stämningen i verket har effekten att själva performancesituationen varken känns påtvingad eller bortom den egna kontrollen. Vilket i sin tur lockar till hängivet deltagande."

Recension: Leviathan, Örjan Abrahamsson, DN 2015-10-15
Recension: Leviathan, Fredrik Österblom, GP 2018-04-24


VI VANTRIVS I KULTUREN
Deltagarbaserat performance (2013-2015)
Poste Restante
MDT Stockholm / Baltic Circle Helsinki / Northwind Festival Berlin / Göteborgskonsthall Göteborg
Foto: Simon Rydén


Vi Vantrivs i Kulturen (I) är ett performanceverk som baserar sig på Sigmund Freuds essä med samma namn. Besökarna bjuds in till en upptaktsträff med föreningen Leviathan. Tillsammans arbetar personal och besökare för att penetrera konceptet ”civilisation” och skapa nya temporära ordningsregler för kvällen. I gruppövningar konfronterar de sin inställning till makt, ansvar, begär och beroende. I ett försök att omkullkasta Freuds dilemma om frihet och trygghet, uppmanas besökarna att prova nya positioner i relation till varandra och att skapa samarbeten grundade i begär snarare än i behov.

Vi Vantrivs i Kulturen (I) är den första delen av Poste Restantes diptyk med samma namn. Diptykens andra del, Kamratföreningen Leviathan, hade premiär hösten 2015 i Stockholm.

"Liksom i ”Njutningens Ekonomi” (2012) lyckas Poste Restante iscensätta smått absurda, likväl akuta moraliska dilemman som deltagaren vänligt, sinnrikt – och med respekt – lockas att ta ställning till. Det är lika skamlöst som skickligt gjort."
- Örjan Andersson, DN

Samproducerat av MDT, Baltic Circle Festival (FI) and Leikfélag Akureyrar (IS).

Assistent: Erika Lindahl
Producent: Louise Waite
Residency: MDT och Leikfélag Akureyrar


PUSHA
Film (2014)
Regi: Mika Gustafson
Filmhögkolan, Göteborg


Regi/foto/redigering: MIka Gustafson
Ljud: Anna Larsson, Kim Ekberg, Camilla Topuntoli
Ljudläggning:Anders Kwarnmark
Ljus: Camilla Topuntolli
Medverkande: Ruth Nordlund, Anja Paulsson, Josefina Björk


NJUTNINGENS EKONOMI
Deltagarbaserat Performance (2012-2014)
Poste Restante
MDT Stockholm / Svenska Scenkonst biennalen


Njutningens Ekonomi är ett performanceverk i formen av en träningsanläggning där besökare och funktionärer tillsammans konfronterar sina svårigheter med att uppnå hänryckning.

I simulerade festsituationer tränar de för att överkomma sina individuella hinder för att uppnå ”kul”. Under tre timmar genomgås svåra moment så som ”Vaska champagne”, ”Transport från bar till dansgolv” och ”Häng i coolt gäng”. Kvällen avslutas då besökare och funktionärer tillsammans återskapar rädslans exakta rörelser sammansatta till en hänryckningens koreografi i en säker men festliknande miljö.

Samproducerat av MDT och Key Performance.

"'Njutningens ekonomi' genomförs med lågmält gott humör och absolut respekt för den enskilde besökaren. Med milt allvar slussas jag genom det ljuva livets och stekarnas självförhärligande ritualer. Den subversiva grundidén går dock knappast att missa, såvida man inte är alltför nervös inför de olika uppdragen, inklusive finalen då varje lag dansar en koreografi på stora scenen. Lyckligtvis väntar klassisk belöning. Varmkorv med bröd." 
-Örjan Abrahamsson, Dagens Nyheter 2012-05-26

"Till en början tar det emot att släppa på hämningarna, men gruppens medlemmar – som helt har abdikerat från aktörrollen och istället fungerar som coacher – ledsagar dig genom ditt inre mörker, här i bemärkelsen sanningen om vad du upplever som skojigt. Och utan att avslöja allt, det är skojigt. Inte minst slutscenens förlösande peripeti som faktiskt liknar en riktig föreställning – med dig själv i huvudrollen."
- Ylva Lagercrantz Spindler, Svenska Dagbladet 2012-05-18

Njutingens Ekonomi blev utvald till Svenska Scenkonstbiennalen 2013.


CLOSING TIME
Deltagarbaserat performance (2012-2014)
Poste Restante
Stora Teatern, Göteborg / Folkoperan Stockholm
foto:Patriez Van der Wenz


Closing Time är ett performanceverk i formen av en anhöriglinje för alla med en relation till staden där verket utspelar sig.

Under en timme blir besökaren guidad genom förändringar i stadslandskapet av en telefonist. I samtalet ges varje besökare möjligheten att reflektera över hur dennes livsval är synliga i staden. Samtalet avslutas i en minnesceremoni där operasångare lånar ut sina röster för att hedra vad som har gått förlorat.

Closing Time producerades ursprungligen för Göteborg 2012, och har sedan dess återskapats i Stockholm, Santiago de Chile och Umeå, alltid med den uppriktiga ambitionen att erbjuda stöd för de specifika förlusterna hos varje stad och besökare.

Samproducerat av: MAP – Mobile Art Production i samarbete med Stora Teatern.