THINGS THAT MATTER
Audiowalk (2018)

Du är på korkeoja farm, Satakunta län, Kokemäki kommun i sydvästra Finland. Du är troligtvis en människa, troligtvis född någon gång mellan 1929 och 2014. Antagligen mellen 105 och 214 cm lång och din kropp består troligen av ca 70% vatten. Du har fem sinnen och beroende på din ålder och dina gener är de mer eller mindre skarpa.

I Things that matter undersöks den egna kroppen och denna kropps relation till omgivande utvalda enheter av materia med hjälp av somatiska, spatiala och historiska perspektiv. Varje nytt objekt, inklusive den egna kroppen, mäts genom variablerna: ålder, längd och vatteninnehåll. Besökarens ålder sätts i relation till ett hockeyspels 51 år, en ladas 168 år, tallens ca 200 år och stenens mellan 180 - och 250 miljoner år. Genom hela verket pågår ett försök att leka med den moderna uppfattningen som separerar besökarens konstruerade solida identiteter med omgivningen.

Parallellt berättas historien om fem generationer Korkeaojas som brukat marken sedan 1850. Där de plöjt, gödslat och släpat stora stenar från åkrarna för att göra dem odlingsbara. Detta är familjehistoria, men också en berättelse om den ekonomiska utvecklingen de senaste 150 åren.

Things that Matter producerades för grupp-utställninge Käsitekesä i Kokemäki, Finland juni- Augusti 2018.

Foto: Mikko Ängesleva