THINGS THAT MATTER, 2018
Audiowalk

Foto: Mikko Ängesleva

Things that Matter är en audiowalk som tar besökaren på en undersökning runt Korkeaoja farm. Där relationen till den egna kroppen, och olika andra enheter av materia såsom lador, fotbollar, granar, och småsten närmas genom somatiska, spatiala och historiska perspektiv. Genom hela verket pågår försök att minska gapet mellan besökarens konstruerade solida identitet och alla andra ting runt omkring den.

Till exempel mäts varje nytt objekt, inklusive den egna kroppen, genom tre återkommande variabler: ålder, längd och vatteninnehåll. Jag är 33 år, hockeyspelet 51 år, ladan 168 år, tallen ca 200 och stenen är någonstans mellan 180- och 250 miljoner år. Besökaren förs med visuella instruktioner förbi ladan, in i förrådet fyllt med gamla hockeyspel, nallar, gräsklippare och historiska odlingsredskap: 5431 objekt allt som allt, vidare till nästa stopp, 72 finska medelsteg bort.

Parallellt berättas historien om fem generationer Korkeaojas som brukat marken sedan 1850. Där de plöjt, gödslat och släpat stora stenar från åkrarna för att göra dem odlingsbara. Detta är familjehistoria, men också en berättelse om den ekonomiska utvecklingen de senaste 150 åren, beskriven genom vilka näringar som försörjt gården: vete, havre, råg, raps, korn, äpple, hö, malt, gurka, ägg och mjölk.

På senare tid har fältet odlat hampa i forskningssyfte, och nu är åkern fylld av konceptuella konstinstallationer. Några av stenbumlingarna som Sakarias och Lovisa Korkeaoja slitit hårt för att få bort från åkern har lagts tillbaka med grävskopa. För att skapa ett permakulturklimat

Besökarna får också hjälpa till med förflyttningen genom att plocka upp en sten och ta med den till åkern, och så är cirkeln sluten. Precis som stenens roll i odlingsprocessen ändrats, ändras allting hela tiden, överallt. Massa är konstant, den skiftar bara mellan olika konstellationer av atomer. Precis som besökaren antagligen kommer att övergå till aska, ben och vattenånga, kommer stenen i dennes hand också att erodera, smälta eller explodera till mineraler, som i sin tur övergår till andra enheter: En människa, en lada, en fotboll, en gran.

Things that Matter producerades av och visades på grupputställninge Käsitekesä i Kokemäki, Finland.

Engelsk version av audiowalken: