VISA DIN, SÅ VISAR JAG MIN
Deltagarbaserad situation (2017)


I en värld där vi hela tiden matas med projicerade viljor och begär och där våra drömmar förenklas och förpackas till säljbara produkter kan det vara svårt att veta vad en egentligen vill och längtar efter. Speciellt tillsammans med andra. Verket är en lek mellan performer och deltagare där vi turas om att vilja.
Verket försöker erbjuda en tydlig form utanför vardagens konventioner och utmana oss att pröva vår tillit, upptäcka våra gränser och att påstå någonting om sig själv i relation till den andre.

Konceptuellt bollplank: Alexandra Wingate. Performers: Josefina Björk, Sebastian Bartillson, Lisen Ellard, Marika Sanaksenaho, Alexandra Wingate. Visa din, så visar jag min möjliggjordes av finnansiering av Fredrika Bremer stiftelse

Visa din, så visar jag min visades på Valands kandidatexamensutställning på konstepedemin den 29 april - 7 maj 2017 där 78 personer deltog i performancet.

Dokumentation från verket på konstepedemin 29 april - 7 maj 2017 Foto: Anna Lamerg /Josefina Björk