VISA DIN, SÅ VISAR JAG MIN
Deltagarbaserad situation (2017)

Jag vill ha autonomitet, de ger mig custom made. Jag längtar efter jämlikhet, de erbjuder fairtrade, jag vill ha frihet, de ger mig valfrihet. Jag vill ha egenvärde, de ger mig likes.
I en värld där vi hela tiden matas med projicerade viljor och begär och där våra drömmar förenklas och förpackas till säljbara produkter kan det vara svårt att veta vad en egentligen vill och längtar efter. Speciellt tillsammans med andra. Verket är en lek mellan performer och deltagare där vi turas om att vilja. Precis som i alla våra relationer turas vi om att vilja saker med varandra, men är vi verkligen ärliga? Vet vi vad vi egentligen vill ha?
Verket försöker erbjuda en tydlig form utanför vardagens ekonomiska system och utmana oss att pröva vår tillit, upptäcka våra gränser och att påstå någonting om sig själv i relation till den andre.

Visa din, så visar jag min visades på Valands kandidatexamensutställning på konstepedemin den 29 april - 7 maj 2017 där 78 personer deltog i performancet.

Konceptuellt bollplank: Alexandra Wingate. Performers: Josefina Björk, Sebastian Bartillson, Lisen Ellard, Marika Sanaksenaho, Alexandra Wingate. Visa din, så visar jag min möjliggjordes av finnansiering av Fredrika Bremer stiftelse

Dokumentation från verket på konstepedemin 29 april - 7 maj 2017 Foto: Anna Lamerg /Josefina Björk