Click the imagery / klicka på bilderna

Nothing here to see, (2016)

Nothing here to see, (2016)

Unlearning by Doing (2016)

Unlearning by Doing (2016)

Places Ive been (2015)

Places Ive been (2015)

Dance Machines (2015)

Dance Machines (2015)

Interaktiva videor (2014)

Interaktiva videor (2014)

Charter (2014)

Charter (2014)